Om föreningen

Orkestern

Idag ger FHS årligen tre egna konserter, både som symfoniorkester och kammarorkester. Vi ger även konserter i samarbete med kyrkor och körer.

Konsertmästare

Anne Holmer

Konsertmästare för FHS sedan 2012. Anne Holmer är utbildad vid Musikhögskolan i Piteå, med fortsatta studier i London och på University of Miami. Sedan 1985 arbetar hon i Norrköpings Symfoniorkester. Anne är en flitig kammarmusiker i bl a Söndagskvartetten och i Kandels Kapell, som spelar klezmer och balkanmusik. Anne är även verksam som pedagog.

Stipendium

Filharmoniska Sällskapet förfogar över några stipendiefonder ur vilka det delas ut något eller några stipendier per år. Det är ungdomar som spelar med i orkestern som har möjlighet att få stipendium.

Sponsorer

Stödet från Nyköpings kommun är grundstenen i vår verksamhet. Tillsammans med bidrag från Statens Kulturråd är det den ekonomiska basen för vår verksamhet.

Genom medlemskap i Musikvärnet hjälper ett antal företag vår verksamhet. Det finns plats för fler företag!

Kontakta Eva Sjöström 070 555 52 74 om du vill veta mera.

Tack för stöd!