Sponsorer

Sponsorer

Stödet från Nyköpings kommun är grundstenen i vår verksamhet. Tillsammans med bidrag från Statens Kulturråd är det den ekonomiska basen för vår verksamhet.

Vi har ett antal sponsorer som stöttar oss. Det finns plats för fler.

Kontakta Lucie Riad tele 070 9928182 om du vill veta mera. 

Tack för stöd!